Schooladviescommissie

Binnen de stichting Catent heeft elke school een schooladviescommissie. Alle scholen binnen Catent beschikken over een schooladviescommissie. Deze schooladviescommissie wordt gevormd door ouders. De directeur is belast met de werving/benoeming van de leden. De commissie adviseert gevraagd of ongevraagd de directeur bij schoolzaken en behartigt zo de belangen van de school. De schooladviescommissie is daarmee een klakbordgroep richting de directeur.