Als u een verlofaanvraag wilt doen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen en inleveren bij de directie van de school.