Ouderraad


De Ouderraad is de kern van de ouderparticipatie. Zonder de medewerking van de ouders zouden een aantal zaken op school niet georganiseerd kunnen worden, zoals het Kerstfeest, Paasfeest, schoolreisje, carnaval, de jaarlijkse fietspuzzeltocht en diverse acties. Tevens organiseert zij aan het begin van het schooljaar een jaarvergadering voor alle ouders, waarin een evaluatie en verantwoording wordt gegeven op het gebied van financiën en de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar. De Ouderraad, stelt het zeer op prijs als iedere ouder hierbij aanwezig is. Op het moment dat u uw kind op onze school inschrijft, wordt u ook automatisch ingeschreven als lid van de ouderraad.

In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage  over te maken.  Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie.  Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten die deels uit deze bijdrage worden betaald.