Bestuur


 logo met

Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’.  Het is een stichting voor onderwijs en begeleiding met 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder).  Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ruim 5.000 leerlingen. De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Het overgrote deel van de scholen heeft een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch.

Wij baseren ons hierbij dan ook van oorsprong op een katholiek christelijke grondslag en de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord. Wij hebben passie voor groei. Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Meer informatie kunt u vinden op; www.catent.

Postbus 290 
8000 AG Zwolle
tel. 088-8508680
email: info@catent.nl

bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
KvK. 41025409