Opleidingsschool.

De Uilenhorst  is een opleidingsschool. In de opleidingsschool bieden wij plaats aan studenten HBO. Naast eerste/tweede en derdejaars studenten bieden wij een werkplek aan een WPO-student. Deze student staat twee dagen per week zelfstandig voor de groep.  Jaarlijks gaat de groep studenten olv de Opleider in de school (juf Marloes) aan de slag met een onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag wordt elk jaar vastgesteld in samenspraak met de zogenaamde leergroep. De studenten werken gezamenlijk aan de uitwerking van de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is altijd gekoppeld aan de actuele schoolontwikkeling

We beogen de volgende doelen te bereiken: