Identiteit

 
De Uilenhorst is een katholieke brede school. Onze identiteit krijgt vorm op verschillende manieren.
Op de Uilenhorst vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn.
Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.
Vertrouwen is onze basis. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in onze medemens. Hiervoor voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk.
Het leven vanuit vertrouwen geven wij betekenis door elkaar te zien, te zorgen voor elkaar, elkaar ruimte te geven en eerlijk te zijn.
Vanuit onze identiteit vertellen wij verhalen. Ook verhalen uit de bijbel, van Jezus. We laten kinderen ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Deze verhalen geven ook inspiratie aan ons onderwijs in burgerschap. We leren kinderen dat ze ertoe doen, dat zij invloed hebben op en kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.
Voor levensbeschouwing werken we met de methode Trefwoord, in combinatie met de Kanjertraining voor sociaal emotionele ontwikkeling.
Ondanks dat wij als leerkrachten de basis leggen voor het ontwikkelen van ieders talenten, zal de uiteindelijke ontwikkeling ook voortvloeien vanuit de persoon van elk kind. Ieder kind is uniek, mooi zoals het is en worden kan.