Hieronder ziet u de poster behorend bij het schoolplan 2020-2022. Op deze poster ziet u de strategische thema's voor de komende drie jaar en onze belangrijkste speerpunten.