Leerlingenraad


KBS De Uilenhorst heeft ook een leerlingenraad.
Het belangrijkste doel van de leerlingenraad is om de betrokkenheid bij school van de leerlingen te vergroten. Naast de schooladviescommissie, medezeggenschapsraad en oudervereniging denken de leerlingen actief mee over allerlei zaken die voor hen in relatie tot de school belangrijk zijn. En zo wordt de stem van de leerling ook gehoord!

Die stem kan over heel praktische dingen gaan (bijv. speelplaatsvoorzieningen ), maar ook over ideeën voor de invulling van allerlei activiteiten of over oplossingen die ze bedacht hebben voor problemen.
In de leerlingenraad zitten kinderen van de groepen 5 t/m 8. Ze vertegenwoordigen de leerlingen van de school. Ze vergaderen ongeveer  één keer in de zes weken samen met de directeur van de school.


 
De leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 bestaat uit:
- Anouk van Raalte (groep 5)
- Robin Roelands (groep 5)
- Philine Willemse (groep 6)
- Yasmin Westerink (groep 7)
- Florann Geijsen (groep 7)
- Joost Spronk (groep 8)