Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool de Uilenhorst? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om contact op te nemen.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het bij ons naar school. In de periode daarvoor gaan ouders zich oriënteren op een basisschool. U bent van harte welkom om bij ons te komen kijken. Daarvoor kunt een afspraak maakt voor een rondleiding en een informatief gesprek met Erwin Ensing, de directeur. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind kan aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier. U kunt dit formulier inleveren/opsturen/mailen naar onze school. Uiteindelijk beslist de directeur of uw kind ook daadwerkelijk kan worden ingeschreven. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Bij de aanmelding geven ouders informatie over de gezinsrelatie en de gezagsrelatie tot het kind. Indien van toepassing worden verschillende adressen van beide ouders ingevuld op het formulier. Ouders geven de school de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact:
De Uilenhorst
Noordsingel 72
8091 WD Wezep
038-3761963
directie.uilenhorst@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met de school.