Ons onderwijs

Typisch basisschool De Uilenhorst

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool de Uilenhorst alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

De Uilenhorst is een brede school voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waarbij kinderen tot 4 jaar kunnen worden opgevangen in de kinderopvang (KDV de Dwerguilen) en de peuterspeelzaal (Peuteropvang de Uilenhorst) in ons gebouw.

Na schooltijd wordt in ons gebouw buitenschoolse opvang (BSO Wijsneus) aangeboden.

We werken hierbij samen met Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO). Klik hier voor meer informatie.


De Uilenhorst is een katholieke brede school. Onze identiteit krijgt vorm op verschillende manieren.

Op de Uilenhorst vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn.

Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.

Vertrouwen is onze basis. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in onze medemens. Hiervoor voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk.

Het leven vanuit vertrouwen geven wij betekenis door elkaar te zien, te zorgen voor elkaar, elkaar ruimte te geven en eerlijk te zijn.

Vanuit onze identiteit vertellen wij verhalen. Ook verhalen uit de bijbel, van Jezus. We laten kinderen ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Deze verhalen geven ook inspiratie aan ons onderwijs in burgerschap. We leren kinderen dat ze ertoe doen, dat zij invloed hebben op en kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.

Voor levensbeschouwing werken we met de methode Trefwoord, in combinatie met de Kanjertraining voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Ondanks dat wij als leerkrachten de basis leggen voor het ontwikkelen van ieders talenten, zal de uiteindelijke ontwikkeling ook voortvloeien vanuit de persoon van elk kind. Ieder kind is uniek, mooi zoals het is en worden kan.


Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:
We vertrouwen elkaar;
We helpen elkaar;
We werken samen/niemand speelt de baas;
We hebben plezier/niemand lacht uit;
We doen mee/niemand blijft zielig.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl

Kanjerschool