Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool de Uilenhorst focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De Uilenhorst heeft een heldere missie en visie die richting geeft aan ons onderwijs:

De Uilenhorst wil een warme en veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. We zijn een school waar we relaties belangrijk vinden, waar iedereen wordt gezien en tot zijn recht komt. Alles om te zorgen dat íedereen met plezier naar school gaat. Op onze school leggen kinderen een positieve basis voor hun toekomst.


Op De Uilenhorst bieden we structuur en voorspelbaarheid en werken we altijd doelgericht en met een duidelijk plan. We stimuleren daarnaast verantwoordelijkheid voor eigen leren. Zo werken we actief aan eigenaarschap. We vinden het op onze school belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, vertrouwen ontwikkelt in zijn of haar eigen handelen en tegelijkertijd ook beseft dat hij of zij deel uitmaakt van een groter geheel. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn daarom gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving. Ook in het team van De Uilenhorst werken we nauw samen en benutten wij elkaars kennis en talenten. Door te kunnen participeren in de schoolontwikkeling van De Uilenhorst, betrekken we ouders actief bij het leerproces van hun kind.