Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool de Uilenhorst focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De Uilenhorst heeft een heldere missie en visie die richting geeft aan ons onderwijs:

De Uilenhorst wil een gelukkige en gezonde school voor leerlingen, ouders en leerkrachten zijn!


In het leren op de Uilenhorst staat eigenaarschap centraal.

Leerkrachten en leerlingen werken doelgericht en planmatig. Zij nemen verantwoording voor eigen leren/ontwikkeling.

Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn; je wordt gehoord en gezien. Leerkrachten bieden structuur en voorspelbaarheid.

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving.

In ons team werken wij nauw samen en benutten wij elkaars talenten.

Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind en participeren bij de schoolontwikkeling van de Uilenhorst.