Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool de Uilenhorst focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De Uilenhorst heeft een heldere missie en visie die richting geeft aan ons onderwijs:

De Uilenhorst wil een warme en veilige school voor leerlingen, ouders en leerkrachten zijn. Een school waar relatie belangrijk is, zodat iedereen met plezier naar school gaat, iedereen wordt gezien en iedereen tot zijn recht komt. Kinderen leggen op onze school een positieve basis voor hun toekomst. 


Op de Uilenhorst werken leerkrachten en leerlingen doelgericht en planmatig. Zij nemen verantwoording voor eigen leren. Zo werken wij aan eigenaarschap. Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn. Je hebt vertrouwen in jezelf en je eigen handelen en beseft dat je deel bent van een geheel. Leerkrachten bieden structuur en voorspelbaarheid. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving. In ons team werken wij nauw samen en benutten wij elkaars kennis en talenten. Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind en participeren bij de schoolontwikkeling van de Uilenhorst.